Historyk Sławomir Cenckiewicz domaga się całkowitego bojkotu prof. Jana Hartmana w związku z jego wpisem na temat wojny polsko-bolszewickiej. Festiwal lewackich profesorów idiotów trwa, czas dać tym bredniom odpór…