Krzysztof Klęczar, burmistrz Kęt, odmówił podpisania zarządzenia, dotyczącego organizacji głosowania w jego gminie w ramach wyborów prezydenckich. „Nie przyłożę ręki do narażania ludzi” – napisał.