Sacha Baron Cohen, wystąpił na imprezie organizowanej przez ADL – instytucję która niedawno w swoich badaniach opinii publicznej wytupowała Polskę jako najbardziej rasistowski i ksenofobiczny kraj; badaniach które, co ważne, z metodami naukowymi nie mają nic wspólnego.