Poczta Polska zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej o przekazanie spisu wyborców potrzebnego do zorganizowania wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP. – Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia – zapewnia Tomasz Ficoń.